Digital analytics

Voor betere inzichten en meer resultaten

Digital analytics is het verzamelen, analyseren en presenteren van kwantitatieve en kwalitatieve data met als doel het verbeteren van de resultaten van jouw bedrijf of organisatie. Digital analytics bevat daarmee ook web analytics zoals Google Analytics maar is meer dan dat; het benut alle data die binnen of buiten je organisatie beschikbaar is zoals data uit je marketing-, sales- en klantensystemen en -bestanden, en externe databronnen.

Mijn digital analytics werkwijze

Mijn digital analytics werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

1. Goals

Allereerst is het belangrijk om te bepalen wat de digital analytics doelen zijn van jouw bedrijf of organisatie. Die bepalen jij en ik samen op basis van je strategie, tactiek, (marketing- en sales)plannen, jouw visie op de toekomst, en het gedrag en de customer journey van je (potentiële) klanten. Je data analytics doelen kunnen inzichten uit analyses zijn, of overzichten in rapportages of dashboards.

2. Sources

Aan de hand van je doelen bepaal ik welke data uit welke bronnen jouw bedrijf of organisatie nodig heeft om die inzichten of overzichten te verkrijgen, en welke er al beschikbaar zijn (data inventory). Veelgebruikte databronnen zijn bijvoorbeeld web analytics tools zoals Google Analytics of Adobe Analytics, SEO tools zoals Google Search Console, CRM-, email- of marketing-automation systemen, e-commerce data, je DMP of CDP, POS, en externe databronnen.

3. Data scan

Als duidelijk is welke benodigde data uit welke bronnen nodig is dan check ik deze data op kwaliteit en bruikbaarheid. De verbeterpunten die hieruit naar voren komen voer ik daarna uit, al dan niet in samenwerking met jouw data- en tools-leveranciers of je web/app-bouwer.

4. Data hub

Voor het integreren, modelleren, opschonen, analyseren en presenteren van data, inzichten en overzichten is een ‘data hub’ nodig waarin alle data uit de diverse databronnen samenkomt. Dit kan bijvoorbeeld Google Data Studio zijn of een professionele tool zoals Power BI, waar nodig gekoppeld aan een CDP (Customer Data Platform), DMP (Data Management Platform) of DWH (Data Warehouse). Deze data hub verzorg ik voor je, waar nodig samen met jouw ICT afdeling.

5. Insights

Als de juiste data is verzameld, gekoppeld en geschoond dan zorg ik voor de benodigde praktische inzichten die jou helpen de marketing- en sales-doelstellingen van je organisatie te behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan analyses van het gedrag van jouw klanten waarop jij je marketingstrategie kunt baseren, het opstellen van klantsegmenten of persona’s die je kunt gebruiken bij de selectie van campagnedoelgroepen, het uitvoeren van doelgroeponderzoek, een analyse van de relatie tussen paid (SEA) en organic (SEO) data om beide te versterken, etc. De resultaten hiervan leg ik vast in heldere rapportages en overzichtelijke dashboards in bijvoorbeeld Power BI.

6. Actions

Aan de hand van de verzamelde inzichten adviseer ik jou en je organisatie proactief en on-going over de uit te voeren acties. Dit kunnen acties zijn op het gebied van data driven marketing, conversie optimalisatie, marketing automation, sales of service. Waar nodig help ik jou ook bij het uitvoeren van deze acties, waarbij je kunt terugvallen op mijn lange en brede ervaring binnen (online) marketing en sales.

Contact

Wil je meer weten over digital analytics? Neem dan contact met mij op.