Dashboarding en rapportages

marketing sales dashboard
Voorbeeld marketing en sales dashboard

Bedrijfsbeslissingen nemen op basis van data, dat vraagt om duidelijke dashboards en rapportages. Onduidelijke Excel sheets en rapportages uit verschillende bronnen zijn hiervoor niet meer voldoende.

Daarom koppel ik al je verschillende databronnen en breng die samen in heldere rapportages en overzichtelijke dashboards waarin je KPI’s en andere belangrijke stuurinformatie in één oogopslag te vinden zijn. Anywhere, anytime en altijd up-to-date.

 

Mijn dashboarding en rapportage werkwijze

Mijn dashboarding en rapportage werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

1. Goals

Allereerst is het belangrijk om te bepalen wat de doelen en KPI’s zijn van jouw bedrijf of organisatie, en welke daarvan de grootste invloed hebben op je resultaten en ROI. Als die doelen en KPI’s nog niet helemaal duidelijk zijn dan help ik jou die eerst duidelijker te maken.

2. Audience

Als  binnen jouw bedrijf of organisatie meerdere afdelingen en medewerkers gebruik gaan maken van rapportages en dashboards dan bepaal ik ook samen met jou welke van de bij stap 1 bepaalde doelen en KPI’s relevant zijn voor welke afdelingen en medewerkers. De focus ligt hierbij op doelen en KPI’s waarop zij kunnen sturen en actie kunnen ondernemen.

3. Metrics

Vervolgens bepaal ik samen met de betreffende afdelingen en medewerkers welke meetwaarden hieraan ten grondslag liggen. Middels debriefing blijf jij daar als opdrachtgever bij betrokken.

4. Sources

Aan de hand van de metrics inventariseer ik welke data uit welke bronnen jouw bedrijf of organisatie hiervoor nodig heeft, en welke er al beschikbaar zijn. Veelgebruikte databronnen zijn bijvoorbeeld web analytics tools zoals Google Analytics of Adobe Analytics, SEO tools zoals Google Search Console, CRM-, email- of marketing automation systemen, e-commerce data, je DMP of CDP, POS, en externe databronnen.

5. Build

Vervolgens ga ik aan de slag met het koppelen en samenbrengen van de databronnen en het bouwen, testen en valideren van de dashboards en rapportages. Hiervoor maak ik bij voorkeur gebruik van Power BI, omdat hier verschillende databronnen aan gekoppeld kunnen worden en hiermee ook verdere analyses mogelijk zijn.

6. Training

Bij de oplevering van de dashboards en rapportages verzorg ik ook een korte training en instructie van de betrokken afdelingen en medewerkers zodat zij weten hoe zij de dashboards en rapportages kunnen gebruiken en hier overal en op ieder moment de juiste informatie en inzichten uit kunnen halen.

7. Maintenance

Doelen en databronnen willen nog wel eens wijzigen. Daarom blijf ik ook na oplevering van de dashboards en rapportages hierbij betrokken zodat ik gewenste wijzigingen kan doorvoeren en de datamodellen, dashboards en rapportages direct kan aanpassen als databronnen wijzigen.

Daarnaast adviseer ik jou en je organisatie aan de hand van de verzamelde inzichten proactief over de uit te voeren acties. Dit kunnen acties zijn op het gebied van data driven marketing, conversie optimalisatie, marketing automation, sales of service. Waar nodig help ik jou ook bij het uitvoeren van deze acties, waarbij je kunt terugvallen op mijn lange en brede ervaring binnen (online) marketing en sales.

Contact

Wil je meer weten over dashboarding en rapportages? Neem dan contact met mij op.