Meer resultaat met conversie optimalisatie


De meeste websites en webshops hebben veel bezoekers die geen klant worden. Hun bezoek resulteert niet in een lead of sale. Oftewel, zij converteren niet. Het verbeteren van een website of webshop om het conversiepercentage te verhogen noemen we conversie optimalisatie. Omdat iedere marketing inspanning meer effectief wordt zodra de conversie van een website of webshop is geoptimaliseerd, is conversie optimalisatie voor veel bedrijven en professionals een ‘de facto’ strategie geworden.

Conversie optimalisatie is meer dan het A/B testen van de button kleur of call-to-action op een landingspagina; met conversie optimalisatie verbeter je sales- en service-funnels en -processen in je gehele website of webshop. Met conversie optimalisatie kan je dus niet alleen meer leads of sales genereren maar ook bijvoorbeeld je pricing optimaliseren (voor meer winst), retentie verhogen (voor minder verloren klanten), betaal- en verzendmethodes optimaliseren (voor meer tevreden klanten), etc.

Om dit goed te doen maak je binnen een cross-functionele discipline als conversie optimalisatie gebruik van marketing strategie, web analytics, psychologie, user experience, user research, user testing, en -inderdaad- ook A/B en MultiVariate testing. Met als uiteindelijke doel: meer resultaat behalen bij gelijke marketing inspanningen en marketing kosten.

Met conversie optimalisatie kunnen wij jou helpen meer resultaat uit je website of webshop te halen. Niet alleen zijn wij gespecialiseerd in conversie optimalisatie en hebben wij hierin een solide track record, ook hanteren wij hiervoor een duidelijke en transparante werkwijze die ervoor zorgt dat wij zowel grote als kleine bedrijven kunnen helpen de conversie van hun website of webshop te verbeteren.

 

Onze conversie optimalisatie werkwijze

Onze conversie optimalisatie werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

1. Customer journey analyseren

Allereerst brengen we in kaart welke stappen (touchpoints) bezoekers in jouw website of webshop doorlopen onderweg naar de door jou gewenste conversies, zoals aanvragen of bestellingen. Waar komen de bezoekers vandaan? Wat is de attributiewaarde van deze eerste touchpoints? Waar komen zij op je website of webshop terecht? Welke stappen nemen zij daarna, op weg naar de gewenste (micro of macro) conversie? En als zij niet converteren, hoe verloopt hun customer journey dan?

2. Conversie review uitvoeren

De customer journey analyse vormt de basis voor het conversie review. Dit review geeft aan welke bronnen, pagina’s of andere stappen in de customer journey de belangrijkste ‘conversie killers’ zijn. Ook kijken we hierbij naar pagina’s of andere stappen die buiten de customer journey liggen maar de conversie wel negatief beïnvloeden. Daarnaast kijken we ook naar de conversie prestaties van jouw website of webshop op onder andere verschillende apparaten en bij verschillende beeldschermresoluties, browser types en versies, etc. Uit dit conversie review komen zowel conversie killers naar voren die direct opgelost kunnen worden en die de conversie direct meetbaar zullen verhogen, als conversie killers die getest dienen te worden.

3. User testing

Als duidelijk is wat de conversie killers zijn, is het nodig te weten waarom dit conversie killers zijn. Hiervoor onderzoeken wij het gedrag van de bezoekers bij de belangrijkste conversie killers in jouw website of webshop. Dit doen wij door hun gedrag en interactie met behulp van heatmaps, clickmaps, movemaps en scrollmaps te visualiseren en daarna te analyseren. Indien nodig maken we voor aanvullende inzichten gebruik van sessie recordings en on-site polls of surveys.

4. Hypotheses formuleren

Vervolgens formuleren we in overleg met jou een aantal hypotheses op: redenen waarom wij op basis van de voorgaande stappen én onze kennis en ervaring vermoeden dat de betreffende onderdelen of pagina’s ‘conversie killers’ zijn. Een hypothese bestaat uit een variabele, en resultaat en een rationale: als [variabele] dan [resultaat] doordat [rationale].
Hypotheses zijn een belangrijke succesfactor in conversie optimalisatie; als hypotheses verkeerd worden geformuleerd, of worden gebaseerd op verkeerde inzichten, dan worden in de volgende stappen de verkeerde testvarianten opgesteld en getest en zal de conversie van de website of webshop niet verbeteren. Goede hypotheses opstellen vereist ruime conversie optimalisatie kennis en ervaring.

5. Testplan opstellen

Daarna stellen wij de testdoelen, -duur , -planning en -varianten op, en leggen dit vast in een testplan. Een test doel kan bijvoorbeeld zijn: “Verlaag het exit percentage van pagina X naar N%”. De testduur is afhankelijk van de bezoekersaantallen van je website of webshop, het aantal te testen conversies en het aantal doelen. De planning die hieruit volgt is een praktische planning waarin staat wie (wij, jij, je webbouwer) wat wanneer moet doen om de tests mogelijk te maken. De testvarianten zijn de wijzigingen waarvan wij op basis van de eerdere hypotheses verwachten dat deze de conversie, en daarmee de resultaten, zullen verhogen.

6. A/B of MV testen opzetten

Vervolgens zetten wij de tests op waarmee wij de testvarianten ten opzichte van de bestaande onderdelen of pagina’s testen, zoals vastgelegd in het testplan. Hierbij maken wij gebruik van A/B-testen (meerdere paginavarianten) en/of MultiVariate testen (meerdere variaties op één pagina). De resultaten van deze testen wijzen uit welke veranderingen daadwerkelijk de conversie van je website of webshop verhogen, en welke niet.

7. Rapportage

Na een testperiode van gemiddeld 2-4 weken is duidelijk welke testvarianten de winnende varianten zijn die de conversie -en daarmee de resultaten- van je website of webshop zullen verhogen. Onze bevindingen leggen wij vast in een helder en duidelijk rapport. De aanbevelingen die hierin staan kan je vervolgens (laten) uitvoeren door jouw team of je webbouwer om zo de conversie van je website of webshop te optimaliseren.

 

Collaboratie

Mooi woord voor samenwerking 😉 Tijdens een conversie optimalisatie project werken wij nauw samen met de klant. Met jou dus. Iedere stap wordt met jou besproken, en ieder resultaat wordt met jou gedeeld en geëvalueerd. Bij voorkeur maken wij hierbij gebruik van online collaboratie tools zoals Trello, waar jij en je collega’s toegang toe krijgen.

 

Coaching

Steeds meer bedrijven besteden de conversie optimalisatie van hun website of webshop niet meer uit maar doen dit zelf. Of willen dit zelf doen. Of doen dit al zelf, maar willen hun werkwijze en resultaten verbeteren. Deze bedrijven bieden wij conversie coaching en advies aan.

 

Wil je meer weten over conversie optimalisatie? Neem dan neem contact met ons op via het formulier aan de linkerkant van deze pagina of download hier ons gratis e-book Website optimalisatie en personalisatie.

 

Summary
Conversie optimalisatie
Service Type
Conversie optimalisatie
Provider Name
Add to Friends,
Renessestraat 16,Assendelft,Noord-Holland-1566 KR,
Telephone No.+31681511843
Area
Nederland
Description
Met conversie optimalisatie door Add to Friends kan je website of webshop tot honderden procenten meer leads, klanten, orders en bestellingen genereren.
Share our knowledge!Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page