Google Analytics in Power BI – rapportages en dashboards

Hieronder zie je twee voorbeelden van Power BI rapportages en dashboards; een eenvoudig dashboard wat inzicht geeft in website bezoeken en de groei daarvan, en een wat uitgebreidere sales rapportage die inzicht geeft in sales opportunities.

Google Analytics dashboard (bron: Microsoft.com) Sales rapportage (bron: Microsoft.com)

Dit zijn slechts voorbeelden; je kunt je eigen rapportages en dashboards vullen en vormgeven zoals jij dat zelf wilt.

Rapportages vs. dashboards

Rapportages en dashboards worden vaak door elkaar gehaald. Binnen Power BI is een dashboard niet veel meer dan een collectie van visualisaties, zoals grafieken en diagrammen, die vanuit één of meer rapportages in het dashboard zijn geplaatst. In een dashboard kunnen gebruikers de getoonde visualisaties en hun gegevens niet bewerken met filters of slicers.

Een dashboard is geschikt om informatie overzichtelijk en op hoofdlijnen te presenteren aan bepaalde groepen gebruikers, zoals het management. Een dashboard is minder geschikt om detailinformatie over te brengen.

Rapportages daarentegen bevatten die detailinformatie wel. Ook kunnen gebruikers daarin visualisaties en hun gegevens bewerken met filters of slicers om bijvoorbeeld de start- en einddatum in te stellen. De echte intelligentie zit dus in je rapportages.

Rapportages worden gebaseerd op een dataset, die bestaat uit onder andere een datamodel. Op basis van deze dataset kan je meerdere rapportages (en dus ook dashboards) maken. Het gebruik van één of enkele datasets voor meerdere rapportages komt de performance van Power BI ten goede, en bespaart daarnaast ook Google Analytics API query’s waardoor het langer duurt voordat je de API limiet bereikt.

Wil je meer weten over het bouwen van Google Analytics rapportages en dashboards in Power BI, download dan hier het gratis e-book Power Analytics.

Lees nu de andere hoofdstukken in deze handleiding:

  1. Introductie
  2. Rapportages en dashboards
  3. Analyses
  4. Data laden
  5. Data modelleren
  6. Gebruiksklare templates

[inbound_button font_size=”20″ color=”#ff6600″ text_color=”#ffffff” icon=”” url=”https://www.addtofriends.nl/e-book-power-analytics/” width=”” target=”_self”]Download het gratis e-book Power Analytics[/inbound_button]