Conversie Coaching Programma

Steeds meer bedrijven besteden de conversie optimalisatie van hun website of webshop niet meer uit maar doen dit zelf. Maar, alle begin is moeilijk. Daarnaast duurt het ook wel even voordat je voldoende conversie optimalisatie ervaring hebt opgebouwd om hiermee maximale resultaten te behalen. Om de conversie optimalisatie van deze bedrijven een vliegende start te geven hebben wij het Conversie Coaching Programma ontwikkeld.

Het Conversie Coaching Programma is gericht op in-house marketeers, analisten, webbouwers en designers met relatief weinig tot geen conversie optimalisatie ervaring. Het programma neemt je stap voor stap mee in het conversie optimalisatie proces van jouw website of webshop. Na het afronden van het Conversie Coaching Programma ben je in staat om gestructureerd en op continue basis zelf de conversie van jouw website of webshop blijvend te optimaliseren.

Het volledige Conversie Coaching programma bestaat uit de volgende stappen:

 

1. Kick-off meeting

Tijdens de (eenmalige) kick-off meeting inventariseren we de bedrijfsdoelstellingen en de opzet en resultaten van eventuele eerdere conversie optimalisatie activiteiten binnen jouw organisatie. Op basis hiervan stellen we samen het voor jouw organisatie ideale optimalisatieproces en -framework vast. De Kick-off meeting vormt zo de basis van jouw Conversie Coaching programma.

 

2. Conversie optimalisatie proces

I. Identificeren ‘conversie killers’

Na de kick-off meeting helpen wij jou als eerste bij het analyseren van de stappen die de bezoekers van jouw website of webshop doen naar de gewenste conversie, en het identificeren van de elementen die hen daarbij hinderen. De zogenaamde ‘conversie killers’. Na deze stap ben je in staat om ook in de toekomst de use flows en conversie killers in je website of webshop te achterhalen en te analyseren.

II. Analyseren gebruikersgedrag

Vervolgens leren wij jou het gedrag van bezoekers en gebruikers bij deze ‘conversie killers’ te meten, te analyseren, en deze resultaten te interpreteren. Zo leer je te doorgronden waarom deze ‘conversie killers’ de conversie van jouw website of webshop hinderen. Na deze stap ben je in staat om ook in de toekomst het gebruikersgedrag van de bezoekers van je website of webshop te onderzoeken, te analyseren en te interpreteren.

III. Hypotheses opstellen

Als duidelijk is welke oorzaken een hogere conversie van jouw website of webshop in de weg staan helpen wij jou bij het opstellen van de hypotheses. Deze hypotheses vormen belangrijke input voor de testen in de volgende stappen. Na deze stap ben je in staat om ook in de toekomst de juiste hypotheses op te stellen voor het verbeteren van de conversie van jouw website of webshop.

IV. Prioriteren van tests

Als de hypotheses duidelijk zijn, dan is ook duidelijk welke elementen binnen jouw website of webshop getest moeten worden om de conversie hiervan te verhogen. In deze stap helpen wij jou met het prioriteren van tests aan de hand van het voor jouw bedrijf best werkende framework. Na deze stap ben je in staat om ook in de toekomst tests op de juiste manier te prioriteren om zo snel mogelijk maximale test- en conversie-resultaten te kunnen behalen.

V. Testplan en roadmap opstellen

Op basis van de tests en de prioriteiten hiervan helpen wij jou bij het opstellen en intern communiceren van een testplan en roadmap. Hierin komen onder andere het type test (A/B test of Multi Variate test) naar voren, de testduur en de testopzet. Na deze stap ben je in staat om ook in de toekomst conversie optimalisatie projecten, roadmaps en tests helder en duidelijk vast te leggen (ook voor jezelf) en op de juiste manier intern te communiceren naar de diverse stakeholders binnen jouw bedrijf.

VI. Testvarianten uitwerken en testen

Hierna helpen wij jou de tests te realiseren in een test systeem voor A/B en/of Multi Variate testing. Afhankelijk van de opzet van de tests en de mogelijkheden van jouw bedrijf en website of webshop kiezen we hierbij voor Visual Website Optimizer, Optimizely of Google Experiments. Na deze stap ben je in staat om ook in de toekomst zelfstandig A/B en Multi Variate tests op te zetten in een testsysteem.

VII. Testresultaten interpreteren en verwerken

Nadat alle tests met het test systeem zijn uitgevoerd helpen wij jou te testresultaten te interpreteren, in het testplan te verwerken, en op de juiste manier intern te communiceren naar de diverse stakeholders binnen jouw bedrijf. Na deze stap ben je in staat om er ook in de toekomst voor te zorgen dat de resultaten van A/B en/of Multi Variate tests op de gewenste manier door de interne organisatie worden opgepakt en verwerkt zodat de conversie van jouw website of webshop daadwerkelijk geoptimaliseerd wordt.

 

3. Progress calls

Tijdens periodieke progress calls nemen we telefonisch of via Skype de lopende conversie optimalisatie activiteiten en de resultaten hiervan door. De terugkoppeling die jij hierop ontvangt stelt je in staat om deze activiteiten waar nodig bij te sturen, om zo nog meer resultaten te behalen met de lopende conversie optimalisatie activiteiten. Deze progress calls zijn ook de uitgelezen momenten voor jou om je vragen aan ons te stellen.

Het volledige Conversie Coaching Programma duurt 1-2 maanden, afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring, wensen, beschikbare tijd, aantal testen en testduur. Na het volgen van het Conversie Coaching Programma ben je in staat om op continue basis de conversie van jouw website of webshop blijvend te verbeteren, en zo de resultaten hiervan te verhogen. Mocht je na het volgen van het Conversie Coaching Programma nog behoefte hebben aan advies of ondersteuning bij jouw conversie optimalisatie activiteiten dan bieden wij jou hiervoor Conversie Coaching on the Job aan.

 

Neem voor meer informatie over het Conversie Coaching Programma contact met ons op.