Conversie Coaching on the Job

Steeds meer bedrijven besteden de conversie optimalisatie van hun website of webshop niet meer uit maar doen dit zelf. Om deze bedrijven te helpen hun conversie optimalisatie naar een nog hoger niveau te tillen bieden wij hen conversie sparring en advies aan in de vorm van Conversie Coaching on the Job.

Conversie Coaching on the Job is gericht op in-house marketeers, analisten, webbouwers en designers met gemiddelde tot ruime conversie optimalisatie ervaring. In-house specialisten die al menig conversie optimalisatie succes op hun naam hebben staan, maar het wel prettig vinden als een externe specialist af en toe met hen meekijkt. Als sparringpartner fungeert, en gevraagd en ongevraagd advies geeft.

Conversie Coaching on the Job bestaat uit de volgende onderdelen:

 

1. Kick-off meeting

Tijdens de (eenmalige) kick-off meeting inventariseren we de bedrijfsdoelstellingen, de gehanteerde conversie optimalisatie werkwijze, en eerdere conversie optimalisatie activiteiten en -resultaten zoals de opzet en resultaten van A/B en MV (Multi Variate) tests. De feedback die jij hierop ontvangt stelt je in staat om je toekomstige conversie optimalisatie werkwijze en activiteiten te verbeteren.

 

2. Progress calls

Tijdens periodieke progress calls nemen we telefonisch of via Skype de lopende conversie optimalisatie activiteiten en de resultaten hiervan door. De feedback die jij hierop ontvangt stelt je in staat om deze activiteiten waar nodig bij te sturen, om zo nog meer resultaten te behalen met de lopende conversie optimalisatie activiteiten. Deze progress calls zijn ook de uitgelezen momenten voor jou om je vragen aan ons te stellen.

 

3. Pre-test reviews

Voordat je een A/B of MV (Multi Variate) test start bespreken we deze. Op welke data en hypotheses is deze test gebaseerd? Hoe zijn deze hypotheses verwerkt in de testvarianten? Hoe is de doelgroep voor deze test gesegmenteerd? Beïnvloedt deze test geen andere tests of activiteiten, en vice versa? Is deze test zo opgezet dat deze statistisch significante resultaten kan behalen? De feedback die jij hierop ontvangt stelt je in staat om deze test nog voor de start te optimaliseren zodat deze de beste resultaten kan opleveren.

 

4. Post-test reviews

Nadat jouw A/B of MV (Multi Variate) test(s) is/zijn afgerond bespreken we de uitkomsten. Hoe heb je deze testresultaten geïnterpreteerd en intern gecommuniceerd naar de diverse stakeholders binnen jouw bedrijf? Hoe heb je ervoor gezorgd dat deze op de gewenste manier door de interne organisatie worden opgepakt en verwerkt? Hoe kan je dit in de toekomst verbeteren? De feedback die jij hierop ontvangt stelt je in staat om in de toekomst nog betere tests op te zetten, en te waarborgen dat de resultaten van deze tests op de juiste manier in de website of webshop worden verwerkt zodat de conversie hiervan daadwerkelijk verbeterd wordt.

Neem voor meer informatie over Conversie Coaching on the Job contact met ons op.