Website personalisatie

Met website personalisatie wordt de opzet en/of inhoud van een website of webpagina automatisch aangepast aan individuele bezoekers, die hierdoor beter converteren en vaker terugkomen (retentie). Website personalisatie levert gemiddeld een omzetstijging op van 19%.

Hieronder vind je een praktisch voorbeeld van eenvoudige website personalisatie, waarbij de call-to-action in een pop-up op een (in dit voorbeeld mobiele) website varieert afhankelijk van het type bezoeker:

website personalisatie

Waar website personalisatie vroeger voornamelijk was weggelegd voor grote websites van grote ondernemingen, zijn er nu veel meer oplossingen beschikbaar die website personalisatie binnen het bereik brengen van kleinere websites van kleinere ondernemingen. Websites met minder bezoekers, en ondernemingen met minder budget.

De belangrijkste succesfactor van website personalisatie is echter niet de (technische) oplossing maar de voorbereiding en implementatie van die personalisaties. Voor de optimale website personalisatie van jouw website hanteren wij daarom de volgende stapsgewijze aanpak:

 

1. Bezoekers segmenteren

Allereerst definiëren we aan de hand van de webstatistieken van jouw website de bezoekers segmenten die de grootste bijdrage leveren aan jouw resultaten, of hier in potentie een grote bijdrage aan zouden kunnen leveren. Bij deze segmentatie leggen we de kenmerken vast die later kunnen dienen als triggers voor de website personalisatie. Dit kunnen demografische kenmerken zijn, contextuele kenmerken (zoals verkeersbronnen of bezoekmomenten), gedragskenmerken (bezoekersgedrag), technische kenmerken (zoals het apparaat waarmee deze bezoekers de website bezoeken), lifecycle-gebaseerde kenmerken, of combinaties hiervan.

 

2. Persona’s opstellen

Deze bezoekerssegmenten vertalen we naar doelgroep persona’s. Een doelgroep persona is een archetype, ofwel een karakterisering, van een bezoeker of klant. Hiermee maken we de bezoekerssegmenten tastbaar en herkenbaar.

 

3. Motivaties en acties bepalen

Vervolgens bepalen we per persona de motivaties en de te nemen acties. De motivaties zijn de elementen die deze persona’s ertoe kunnen bewegen het gewenste gedrag te vertonen. Dit gewenste gedrag kan bijvoorbeeld een conversie zoals een aanvraag of bestelling zijn, een langer verblijf op de website, het consumeren van meer content van de website, of het terugkeren naar de website. Een voorbeeld van een motivatie is een persoonlijke(re) aanbieding, of een call-to-action die refereert aan de campagne die deze bezoeker naar de website leidde. De acties zijn de handelingen die de website moet uitvoeren om de persona’s hiertoe te motiveren. Dat kan bijvoorbeeld het tonen van een andere call-to-action of van een bepaalde aanbieding zijn, het aanpassen van een tekstblok of een visual, etc. Alle onderdelen van een webpagina kunnen een actie zijn.

Het bepalen van deze motivaties en acties kunnen wij op twee manieren doen: door middel van een brainstorm met je marketing- of ecommerce-team, of door specifieke groepen bezoekers van specifieke delen van je website gericht online vragen te stellen. Beide is uiteraard ook mogelijk.

 

4. A/B of multivariate testen

Deze motivaties en acties testen we met A/B (meerdere paginavarianten) en/of multivariate testen (meerdere variaties op één pagina). De keuze van het type test is onder andere afhankelijk van het aantal bezoekers en conversies. Deze testen worden gesegmenteerd aan de hand van stappen 1 en 2: de bezoekerssegmenten en doelgroep persona’s. De testen wijzen uit welke personalisaties daadwerkelijk de gebruikerservaring -en daarmee de conversie en retentie- verhogen, en welke niet. Zonder deze testen zou het kunnen gebeuren dat je personalisaties in je website doorvoert die geen, of juist een negatief, effect op je resultaten hebben.

 

5. Tools selecteren

Aan de hand van de winnende combinaties van motivaties en acties selecteren wij de juiste website personalisatie tool(s) voor jou. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de techniek van je website, de capaciteit van je organisatie, en je budget. Voor het laatste geldt dat er relatief zeer kostengunstige oplossingen beschikbaar zijn, waardoor een lager budget je niet van website personalisatie hoeft te weerhouden.

 

6. Implementeren

Vervolgens is het aan jou en je webbouwer om deze website personalisatie tool(s) te implementeren in je website, en in te richten. Uiteraard kunnen wij jou hierbij ook helpen.

 

Wil je meer weten over website personalisatie, download dan hier ons gratis e-book Website optimalisatie en personalisatie.

Heb je vragen over website personalisatie of ben je benieuwd wat wij nog meer voor je kunnen betekenen? Kijk dan bij onze overige diensten of neem contact met ons op via het formulier aan de linkerkant van deze pagina.